Opis zawodu adwokata

Praca w charakterze adwokata polega na praktycznym zastosowaniu abstrakcyjnych teorii prawnych i wiedzy w celu rozwiązania konkretnych zindywidualizowanych problemów lub w celu rozwijania interesów tych, którzy zatrudniają prawników do wykonywania usług prawnych. Adwokat pełni bardzo różną rolę w różnych jurysdykcjach prawnych, dlatego można go tutaj traktować jedynie w sposób najbardziej ogólny.
» Read more

Uprawnienia gazowe G3

Uprawnienia gazowe

Bardzo często narzeka się na niski poziom specjalistów i oferowanych przez nich usług. Wynika to przeważnie z faktu, iż w wielu dziedzinach nie tylko nie weryfikuje się regularnie umiejętności specjalistów, ale wręcz nie wymaga się określonego poziomu wiedzy. W przypadku jednak szeroko rozumianej energetyki sprawa wygląda zupełnie inaczej – mowa tutaj oczywiście o niezbędnych uprawnieniach G1, G2 i G3. Co warto wiedzieć o uprawnieniach gazowych i w jaki sposób je zdobyć? » Read more