Uprawnienia gazowe G3

Uprawnienia gazowe

Bardzo często narzeka się na niski poziom specjalistów i oferowanych przez nich usług. Wynika to przeważnie z faktu, iż w wielu dziedzinach nie tylko nie weryfikuje się regularnie umiejętności specjalistów, ale wręcz nie wymaga się określonego poziomu wiedzy. W przypadku jednak szeroko rozumianej energetyki sprawa wygląda zupełnie inaczej – mowa tutaj oczywiście o niezbędnych uprawnieniach G1, G2 i G3. Co warto wiedzieć o uprawnieniach gazowych i w jaki sposób je zdobyć?

G1, G2, G3 – co to jest?


Już na samym początku warto wyraźnie podkreślić, że uprawnienia G1, G2 i G3 to uprawnienia odnoszące się do eksploatacji i dozoru odpowiednio urządzeń grupy elektrycznej, cieplnej i gazowej. Ich posiadanie jest niezbędne, jeżeli chcemy móc eksploatować i dozorować poszczególne instalacje. Skupmy się jednak na tytułowych instalacjach gazowych i uprawnieniach stosownych do nich – uprawnieniach G3, które pozwalają na dozór urządzeń, instalacji, sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających szeroko rozumiane paliwa gazowe.

Jak zdobyć uprawniania g3?


Wbrew pozorom zdobycie uprawnienie kategorii G3 nie jest wcale trudne – wymaga jednak zdania egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) urządzeń gazowych wraz z odbyciem wcześniejszego szkolenia. Jakie są jednak wymagania na tego typu szkolenia G3 i kto może w nich uczestniczyć? Polski ustawodawca nie był w tym zakresie zbyt wylewny i regulacja dotycząca wymogów co do możliwości zdobycia uprawnień G3 jest stosunkowo krótka. Wskazuje się w tym zakresie wyłącznie na osoby pełnoletnie, które legitymują się przynajmniej wykształceniem podstawowym.

Uprawnienia gazowe – ile trwa i ile kosztuje szkolenie?


O ile może wydawać się, że uprawienia gazowe są niezwykle trudne do zdobycia, to w rzeczywistości odpowiednie szkolenie nie będzie trwało dłużej niż jeden dzień. Większość ośrodków przeprowadzających szkolenia G3 posiada również państwowe uprawnienia do przeprowadzaniu egzaminów bezpośrednio po szkoleniu z danych uprawnień. Koszt samego egzaminu w zakresie każdej z grup energetycznych to 210 złotych określone według § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji. Sam koszt szkolenie nie jest jednak w żaden sposób określony i najczęściej oscyluje w okolicach 100,-zł za dane uprawnienia.

Uprawniania g3 – trzeba je odnawiać!


Warto pamiętać również o tym, że uprawnienia gazowe nie są nadawane dożywotnio, a ich ważność to zaledwie 5 lat, po których wygasają i konieczne jest ich odnowienie. Odnawia się je w takim sam sposób – poprzez odbycie odpowiedniego szkolenia, a następnie ustne zaliczenie egzaminu przed stosowną komisją.