Po co dokonuje się wyceny przedsiębiorstwa?

Wycena przedsiębiorstw to innymi słowy określanie ich wartości. Po co się ją wykonuje? Jakimi metodami oszacowuje się ich cenę?

Powody dokonywania wyceny przedsiębiorstwa

Jednym z podstawowych powodów, dla których dokonuje się wyceny przedsiębiorstw jest chęć jej sprzedaży lub próba sprzedaży części udziałów. Powinna ona być rzetelna i poparta faktami. Innymi przypadkami wymagającymi posiadania takowej wyceny jest chęć pozyskania inwestora lub chęć uzyskania kredytu.

Wyceny należy dokonać biorąc pod uwagę wszystkie składniki majątkowe – począwszy od nieruchomości, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo, poprzez ruchomości, aż po ewentualne akcje, obligacje i inne papiery wartościowe.

Metody wyceny przedsiębiorstwa

Wyróżnia się trzy podstawowe metody wyceny przedsiębiorstwa. Należą do nich:
– metoda dochodowa, czyli analiza potencjału firmy potrzebna do oszacowania możliwych dochodów, jakie będzie ona przynosiła w przyszłości;
– metoda majątkowa, czyli ocena majątku firmy przy jednoczesnym uwzględnieniu jej zobowiązań finansowych;
– metoda porównawcza, czyli bazująca na danych o wartości podobnych przedsiębiorstw (metoda ta wykorzystuje między innymi skomplikowane mnożniki giełdowe). Wykorzystanie tylko jednej z powyższych metod wyceny może być nie do końca miarodajne, ponieważ każda z nich opiera się na innych danych i zgromadzonych informacjach. Aby przedsiębiorstwo zostało wycenione jak najbardziej rzetelnie, zaleca się wykorzystanie kilku metod jednocześnie.

Zastosowanie kilku metod na raz nazywane jest metodą mieszaną. Pozwala ona na uzyskanie najbardziej zgodnej z rzeczywistością wartości, w oparciu o którą dochodzi do transakcji kupna lub sprzedaży czy też obrotu papierami wartościowymi.

Od czego zależy rzetelna wycena przedsiębiorstwa?

Korzystna i rzetelna wycena przedsiębiorstwa w dużym stopniu jest uzależniona od ścisłej współpracy jego zarządu z ekspertem dokonującym wyceny. Należy udostępnić mu nie tylko wszystkie sprawozdania finansowe, ale także udzielić wszelkich informacji dotyczących stanu majątkowego firmy.

Przedsiębiorcom zaleca się nawiązanie stałej współpracy z ekspertem. Dzięki temu będzie on mógł dogłębnie zapoznać się ze specyfikacją danej firmy, co umożliwi mu zrozumienie jej działania i stworzenie jak najbardziej realistycznych prognoz finansowych.