Zatrzymanie ciężarówki we Włoszech

Włoska policja nie jest przychylna zagranicznym kierowcom, którzy często są kontrolowani przez władze. Prawo transportowe we Włoszech dopuszcza między innymi zatrzymanie ciężarówki na terenie kraju do wyjaśnienia.

Zatrzymanie ciężarówki we Włoszech – przyczyny

Do zatrzymania pojazdu ciężarowego na terenie Włoch może dojść z dwóch rodzajów przyczyn: pośrednich oraz bezpośrednich. Przyczyny bezpośrednie oznaczają zatrzymanie pojazdu w związku z kwestią związaną z samym przejazdem – najczęściej jest to niepełne zezwolenie na przejazd lub jego całkowity brak. Pośrednimi przyczynami określa się te, które nie są związane bezpośrednio z przejazdem.

Prawo transportowe we Włoszech pozwala na zatrzymanie ciężarówki z przyczyn bezpośrednich, które są związane z samym przejazdem. Najczęściej w trakcie kontroli okazuje się, że kierowcy brakuje stosownych zezwoleń lub są one niekompletne. Włoska policja słynie z niezwykłej skrupulatności w zakresie sprawdzania niezbędnej dokumentacji, dlatego warto upewnić się, że kierowca posiada wszelkie dokumenty.

Zatrzymanie ciężarówek we Włoszech może mieć miejsce również z przyczyn pośrednich, to jest niezwiązanych bezpośrednio z samym przejazdem. Jest to sytuacja, w której kierowca posiada wszelkie niezbędne dokumenty oraz zezwolenia przewozowe, jednak na przykład popełnił wykroczenie drogowe i nie ma przy sobie środków, aby opłacić mandat.

Jakie konsekwencje niesie zatrzymanie ciężarówki we Włoszech?

Pierwszą kwestią przewidzianą przez włoskie prawo transportowe w tym zakresie jest opłacenie kosztów holowania pojazdu na parking depozytowy – nawet jeśli auto jest sprawne.

Zatrzymanie ciężarówek we Włoszech nie jest jednoznaczne z zatrzymaniem towaru. To oznacza, że jeśli potrzebne jest szybkie przetransportowanie dóbr znajdujących się w ciężarówce, jest to jak najbardziej możliwe – wystarczy jedynie podstawić nowe auto. W sytuacji gdy zgodnie z przepisami lub specyfiką produktów niemożliwe jest ręczne przeładowanie towaru – należy zawnioskować o policyjną eskortę do miejsca, gdzie produkty zostaną profesjonalnie przepakowane.

Warto pamiętać, że wszelkie rzeczy osobiste kierowcy, które pozostały w pojeździe po jego zamknięciu przez policję nie mogą być zabrane bez jej zgody. Warto zatem zadbać o zabranie prywatnych rzeczy przed zdaniem kluczyków od auta.