Wycena przedsiębiorstw – ważny element strategii rozwoju

Wiele firm działających w różnych dziedzinach gospodarki, okresowo poddaje się procesowi, jakim jest wycena przedsiębiorstw. Tego typu działania są prowadzone w celu obliczenia wszystkich wartości, jakimi dysponuje dana firma, a na podstawie zebranych informacji biegli księgowi, sądowi lub rewidenci oceniają jej potencjał.

Od czego zaczyna się proces wyceny przedsiębiorstwa?

W pierwszej fazie właściciele firmy wraz z zewnętrznymi audytorami określają konkretny cel, dla którego następne czynności będą prowadzone. Od tego zależy kierunek badania oraz nacisk na poszczególne segmenty działalności, które mają największy wpływ na osiągnięcie danego celu.

Metoda szacowania wartości aktywów, pasywów, zobowiązań i innych czynników finansowych jest wybierana w sposób, który najlepiej pozwoli na osiągnięcie zamierzonego celu. Do takich celów należy sprzedaż firmy w całości bądź części jej udziałów. Audyt może dotyczyć sprawdzenia możliwości wprowadzenia przedsiębiorstwa na giełdę lub też wyznaczenia przyszłych kierunków rozwoju.

Na czym polega zasadniczy audyt przedsiębiorstwa?

Najważniejszym etapem, dzięki któremu wycena przedsiębiorstw pozwoli na uzyskanie pełnego obrazu jej kondycji jest zebranie wszelkich dostępnych informacji o obrotach firmy, przychodach i wydatkach, a także o potencjale rozwojowym w branży, w której ona działa.

Na podstawie zebranych danych księgowych opracowuje się szczegółowy raport, który daje faktyczny obraz aktualnego stanu przedsiębiorstwa, a także określa możliwości rozwoju. Jeśli kondycja danej firmy nie rokuje pozytywnie na przyszłość, wyniki audytu mogą skłonić właściciela do jej sprzedaży, lub też likwidacji.

Jakie wnioski płyną z końcowych raportów na temat kondycji przedsiębiorstwa?

Biegli rewidenci przeprowadzający wycenę, sporządzają końcowe raporty, które uwzględniają wszystkie dostępne dane na temat obrotów finansowych firmy. Obrazują one także jej osadzenie na rynku pokrewnych przedsiębiorstw, a takie zbiorcze dane dają możliwość uzasadnionej decyzji co do dalszych losów firmy.

Jeśli kondycja przedsiębiorstwa nie jest dostatecznie dobra, ale istnieje szansa na jej poprawę, audyt określa także możliwości naprawcze, które pozwolą na naprawę kondycji.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC