Super narzędzie w projektowaniu elektroniki

Najnowsze, super nowoczesne, połączone w jednej aplikacji oprogramowanie, które jest bardzo pomocne podczas projektowania elektroniki to dzisiaj altium designer 10 i altium designer 20. Oprogramowanie jest potężnym narzędziem, które znacznie ułatwia pracę projektantom i inżynierom.

Charakterystyka oprogramowania

Program pozwala na tworzenie określonego schematu i PCB, daje możliwość do stworzenia symulacji, potrafi w jedną spójną całość wygenerować całą dokumentacje. Dzięki tak dużej pomocy można stworzyć funkcjonalne projekty, które są możliwe od razu do wyprodukowania. Ma dużo plusów altium designer cena jego jest adekwatna do jego możliwości, mimo, że nie jest ceną niską.Nowsza wersja oprogramowania ma dodany cały szereg nowych funkcjonalności oraz ma znacznie udoskonalone i poprawione narzędzia, które już istniały w programie.

Możliwości oprogramowania

Edytor programu pozwala na przemieszczanie się danych obiektów na płytce, pod kontrolą ich umiejscowienia. Ponadto całe projektowanie może zachodzić w jednym wspólnym interfejsie. Bardzo łatwo można tez uzyskać wszelkie dane potrzebne do produkcji danego projektu. Dodatkowo w nowej wersji programu dano możliwość prowadzenia ścieżek pod różnym kątem, pozwolona na przeciąganie ścieżek wraz z łukami, wprowadzono interaktywny panel sterowania oraz znacznie zwiększono możliwość zoomowania, przeciągania i kopiowania.Możliwości programu są więc teraz bardzo duże i pozwalają na stworzenie wielu, ciekawych i wartościowych projektów.

Trzy wersje licencji trzy możliwości

Altium designer występuje pod trzema licencjami, od nich zależą możliwości programu oraz jego cena. Istnieje także możliwość darmowego przetestowania programu przez 15 dni i dopasowanie do siebie i swoich potrzeb określonej wersji. Jest super doskonały program altium designer cena jego nie jest jednak propozycją dla amatorów a raczej dla profesjonalistów. Oferowane licencje programu dają mu możliwość występowania w jego pełnej i nie skróconej wersji, w wersji przeznaczonej do tworzenia danych schematów oraz w wersji do przeglądania i drukowania danych materiałów i dokumentów altium.Program może być zainstalowany na dowolnej liczbie, kompatybilnych ze sobą, komputerów lub może odpowiadać tylko jednemu stanowisku. Ten fakt również jest zależny od typu licencji, w jakiej program zostanie zakupiony.