Rola due diligence w fuzji firm

Przedsiębiorstwa, które poprzez połączenie się w jedno utworzyły nową jakość rynkową, to obecnie codzienność informacji ekonomicznych z kraju i ze świata. Zapoznając się z rezultatem takiej operacji, nie zawsze zastanawiamy się jednak nad długą i krętą drogą, która do tego doprowadziła. Jeden z jej kamieni milowych stanowi z pewnością analiza due diligence.

Due diligence – na czym to polega?

Analiza ta, nazywana po polsku najczęściej należytą starannością, to proces, w przebiegu którego na każdy aspekt działalności danego przedsiębiorstwa zostaje rzucone ostre, wyraziste światło. Nie chodzi tu bynajmniej jedynie o status finansowy czy prawny firmy.

Z taką samą uwagą będą potraktowane relacje interpersonalne – zarówno horyzontalne, pomiędzy pracownikami, jak i wertykalne, obejmujące stosunki wyższego i niższego szczebla. Oceniona zostanie też efektywność wykorzystania zasobów, którymi firma dysponuje czy różnice pomiędzy jej planami rynkowymi a osiągalnymi rezultatami. Wszystko po to, by fuzje firm mogły stanowić historie ogromnych sukcesów.

Dlaczego firmy decydują się na due diligence?

Z transakcjami w rodzaju fuzji firm wiążą się najczęściej ogromne perspektywy, wiadomo jednak, że wszędzie tam, gdzie rosną szanse na rozwój, rośnie i ryzyko. W tej sytuacji każde narzędzie, które w znacznym stopniu pozwoli je mitygować, powinno stanowić przedmiot zainteresowania właścicieli przedsiębiorstw.

Tak właśnie ma się sprawa z due diligence – analiza ta pozwala wychwycić mniejsze i większe problemy, zanim staną się iskrą, która obróci ambitne plany fuzji w nicość. Warto pamiętać, że celem rzetelnej analizy rynkowej nigdy nie jest bezprzedmiotowa krytyka. Wskazywanie na konkretne problemy i metody ich rozwiązania ma za zadanie uruchomienie procesu poszukiwania nowych, kreatywnych przestrzeni do działania.

Fuzja – poważna operacja rynkowa

Myliłby się ten, kto sądzi, że duże i znane przedsiębiorstwa, które najczęściej sięgają po fuzje firm jako naturalny etap swojego rozwoju, pozbawione są kłopotów finansowych lub niewygodnych tajemnic, mogących przeszkodzić całemu przedsięwzięciu. Rzeczywistość wcale nie przedstawia się tak różowo.

Dzięki wykorzystaniu analizy due diligence we wczesnej fazie przygotowań do fuzji firm, wszystkie strony transakcji mogą uniknąć rozczarowań o poważnych konsekwencjach. Ponadto informacje o wewnętrznym funkcjonowaniu firmy, uzyskane w procesie due diligence, po przeprowadzeniu fuzji dalej działają na korzyść zarówno właścicieli firmy, jak i pracowników. Ich umiejętne zastosowanie stwarza okazję do eliminacji problemów, które dotychczas stanowiły przeszkodę dla ekspansji firmy.