Obsługa prawna spółek

Obsługa spółek

W dobie szybkich zmian zachodzących w gospodarce oraz dostępu do technologii, coraz częściej firmy sięgają po obsługę firm zewnętrznych, aby usprawnić wykonywanie własnej działalności. Do tego rodzaju usług coraz częściej zaliczana jest obsługa prawna spółek, którą oferują wyspecjalizowane kancelarie prawne.

Obsługa prawna spółek – co to znaczy w praktyce?

Niektóre kancelarie oferują swoje usługi już na etapie rejestracji spółki, może również oferować gotowe zarejestrowane spółki, które są sprzedawane. Kiedy przydają się zarejestrowane spółki, które można kupić w kancelarii? Ich przydatność jest wskazana zwłaszcza w przypadku starania się o unijne dopłaty, które można uzyskać jedynie w przypadku zarejestrowanej spółki.

Część kancelarii oferuje również zastępstwo procesowe w przypadku konieczności prowadzenia spraw w obliczu instytucji publicznych oraz w sądach. Zastępstwo procesowe w sprawach sądowych może dotyczyć zarówno spraw cywilnych, jak i karnych, przy czym w niektórych kancelariach można liczyć na wsparcie z zakresu prawa administracyjnego.

Audyt prawny oraz tworzenie dokumentów

W nowych spółkach ich obsługa prawna może się rozpocząć od tworzenia dokumentów prawnych, których liczba i rodzaj jest ściśle uzależniona od rodzaju spółki. W niektórych istnieje konieczność stworzenia regulaminu wewnętrznego i kolejnych aktów prawnych, które będą regulować działalność spółki.

Natomiast w przypadku spółek, które już działają i której jednocześnie dopiero rozpoczynają współpracę z kancelarią, obsługa prawna spółki może się rozpocząć od dokonania audytu wszelkiej dokumentacji prawnej, jaka powstała w spółce i jest w niej wykorzystywana. Pozwoli to na stwierdzenie, czy akty prawne są aktualne w porównaniu z obowiązującym prawem.

Od rejestracji po restrukturyzację

Obsługa prawna spółek rozpoczyna się na etapie podejmowania decyzji o wyborze rodzaju spółki. Kancelaria prawna w tym przypadku podpowiada najbardziej optymalne pod względem prawnym rozwiązania, przygotowuje także odpowiednie dokumenty, niezbędne do rejestracji wybranych rodzajów spółek.

Jeśli spółka prowadzi już działalność, wówczas kancelaria prawna może uczestniczyć w procesie restrukturyzacji czy też w czasie łączenia spółek lub wydzielania spółek córek. Pomocna w tym przypadku jest również specjalizacja prawników, którzy mogą podsuwać dodatkowe rozwiązania pod względem prawnym.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na aliantlaw.pl