Obawy i korzyści związane z analizą due diligence

Negocjacje w sprawie zakupy firmy lub znaczącej inwestycji w jej funkcjonowanie najczęściej poprzedzone bywają detalicznym badaniem, zgodnym z tak zwanymi standardami należytej staranności. To proces, którego efekty mają szansę nie tylko przynieść inwestorowi oczekiwane odpowiedzi, ale także przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa.

Due diligence – czy jest się czego obawiać?

Wniosek o tego rodzaju działania nie zawsze spotyka się z przychylnym przyjęciem ze strony zarządu, a także pracowników. Z jednej strony obserwacje, które poczyni zewnętrzny, niezwiązany z firmą zespół ekspertów, mogą przynieść ogromną ilość nowych, przydatnych danych.

Z drugiej jednak niekiedy wiąże się to z obawą o utratę kontroli nad poufnymi informacjami w przedsiębiorstwie. Trzeba przy tym pamiętać, że choć analiza due diligence faktycznie wymaga dosyć dużego wglądu w sprawy, których szczegóły nie powinny dostać się w niepowołane ręce, zespół ją prowadzący stanowią profesjonaliści o wysokiej etyce zawodowej. Niezależnie od rezultatu analizy, poufne informacje zawsze takimi pozostaną.

Najczęstsze wątpliwości związane z audytem

Jedną z kwestii, która nierzadko budzi niepokój pracowników przedsiębiorstwa, bywa analiza związana z relacjami interpersonalnymi i wszelkie powiązane z nią działania. Nietrudno zrozumieć przyczyny takiej reakcji – większość osób czuje się dosyć niepewnie, jeśli mają wrażenie, że ktoś poddaje je ocenie.

Ten obszar badań due diligence to jednak znakomita okazja, by poprawić efektywność pracy i przepływu informacji w firmie poprzez wprowadzenie zmian w zakresie relacji. Podobnie rzecz ma się z analizą finansową pod kątem zadłużenia czy oceną efektywności zarządzania kadrami. Due diligence nie ma nic wspólnego z bezprzedmiotową krytyką – to znakomita okazja, by w rzetelny sposób zmierzyć się ze słabymi punktami firmy.

Co należy zrobić, jeśli inwestor się wycofa?

Sytuacje, w których po przeprowadzonym badaniu nie dochodzi do negocjacji, nie należą do rzadkości. Ten typ analizy bezlitośnie uwidoczni wszelkie niedociągnięcia w firmie, które obecnie mogą wydawać się błahe, jednak w przyszłości mogłyby doprowadzić do znaczących strat.

Jednak w wyniku badań powstaje także doskonałe narzędzie, za pomocą którego przedsiębiorstwo będzie w stanie w planowy sposób zoptymalizować swoje funkcjonowanie. Jest nim raport analityczny, gdzie w jasny sposób wyodrębnione zostały wszelkie potencjalne problemy. Zatem jeśli nawet zamówione badanie nie przybliży właściciela firmy do planowanej transakcji, może niesłychanie ułatwić wszelkie plany biznesowe w przyszłości, stając się punktem wyjścia dla kreatywnej zmiany.