Niezbędne do wyegzekwowania długu

Dowiedziałeś się właśnie, że twój dłużnik ogłosił upadłość. Nie musisz wpadać w panikę. Ciągle możesz odzyskać swoją wierzytelność, ale koniecznie ją zgłoś. Wyjaśniamy, kiedy, gdzie i jak to robimy.

Zgłoszenie jako powództwo

Bardzo ważne jest, aby w przypadku ogłoszenia upadłości przez twojego dłużnika, jak najszybciej zgłosić wierzytelność. W postępowaniu upadłościowym zgłoszenie wierzytelności jest odpowiednikiem powództwa. Po prawidłowym zgłoszeniu będziesz miał ochronę prawną w czasie całej procedury upadłościowej. Pamiętaj, że tylko w ten sposób możesz odzyskać swoją należność, choć najczęściej w okrojonej wielkości.Aby Zgłoszenie wierzytelności było skuteczne, musi być złożone prawidłowo. Musisz nie tylko starannie wypełnić niezbędne dane, ale także właściwie przyporządkować wierzytelność, czyli wpisać ją do określonej kategorii.

Ile czasu na zgłoszenie?

Zgodnie z przepisami masz 30 dni, od momentu ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o upadłości. Im szybciej to zrobisz, tym lepiej.Jeśli nie dochowasz terminu, będziesz mógł wprawdzie wierzytelność zgłosić, ale będzie zobowiązany opłacić zryczałtowane koszty. Obecnie to ponad 800 zł.

Gdzie zgłosić wierzytelność?

Zgodnie z przepisami wierzytelność musisz zgłosić do syndyka. Zgodnie z procedurą syndyk sprawdzi zgłoszenie i stwierdzi, czy nie ma jakichś braków. W razie potrzeby wezwie do uzupełnienia zgłoszenia. Jeśli zgłoszenie wierzytelności będzie poprawne, syndyk umieści je na liście wierzytelności.

Musisz też wiedzieć, że w razie zwrotu zgłoszenia, możesz to zaskarżyć do sędziego komisarza.

Samemu czy skorzystać z pomocy?

Jak widzisz, przy zgłoszeniu wierzytelności należy zachować szczególną staranność, inaczej możesz nie odzyskać swoich należności. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skorzystaj z pomocy wyspecjalizowanych prawników. Specjalista pomoże ci w prawidłowym wypełnieniu niezbędnych formularzy. Może także zgłosić wierzytelność jako twój profesjonalny pełnomocnik, a następnie reprezentować cię w kolejnych fazach postępowania upadłościowego.