Kiedy warto zwrócić się do adwokata rodzinnego?

Prawo rodzinne to obszar praktyki prawniczej, który koncentruje się na sprawach dotyczących relacji rodzinnych. Obejmuje sprawy dotyczące na przykład rozwodów, adopcji, kwestii ustaleń ojcostwa czy prawa do opieki. Kiedy warto zwrócić się pomoc do adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym?

Prawo rodzinne

Adwokaci praktykujący prawo rodzinne mogą reprezentować klientów w postępowaniach przed sądami rodzinnymi lub w związanych z nimi negocjacjach, a także opracowywać ważne dokumenty prawne np. petycje sądowe lub umowy majątkowe. Niektórzy prawnicy zajmujący się prawem rodzinnym specjalizują się w sprawach niezwiązanych z rozwodami, jednak większość z nich reprezentuje klientów w postępowaniach właśnie tego typu.

Prawo rodzinne jest stosunkowo szerokim obszarem praktyki, obejmującym bardzo zróżnicowane kwestie. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego należą do najbardziej osobistych, dlatego warto posiadać zaufanego prawnika. Nawiązanie współpracy z kancelarią www.remigiuszsoltys.pl daje gwarancję, że poszczególni członkowie rodziny będą odpowiednio reprezentowani i chronieni podczas wszelkich procesów prawnych.

Rozwody i ustalenie opieki na dzieckiem

Przy okazji rozwodu, każdy partner zatrudnia swojego adwokata, który pomoże opracować plan rozliczeniowy, aby uniknąć procesu. Adwokaci specjalizujący się w sprawach rozwodowych są zazwyczaj wykwalifikowani w zakresie dzielenia majątku małżeńskiego, obliczania alimentów czy proponowania planu opieki nad dzieckiem.

Orzeczenia sądowe i umowy o rozrachunku obejmujące zarówno opiekę, jak i wsparcie finansowe zwykle są uwzględniane w większej sprawie rozwodowej, ale mogą zostać ponownie rozpatrzone w miarę zmiany warunków rozwodu. Na przykład, alimenty na dziecko mogą zostać zmienione w przypadku poprawy sytuacji finansowej rodzica.

Ustalenie ojcostwa i adopcja

W większości przypadków, prośba o ustalenie ojcostwa jest składana przez matkę w celu pozyskania alimentów na dziecko od nieobecnego ojca. Czasami także biologiczni ojcowie starają się o sądowe potwierdzenie, aby zyskać prawo do kontaktów z dzieckiem. Ojcostwo najczęściej określa się za pomocą testów DNA.

Rodzice zastępczy czasami adoptują swoje przybrane dzieci, ale proces przysposobienia niekoniecznie wymaga opieki prawnej. Adopcja jest natomiast złożonym procesem, który różni się w zależności od rodzaju sprawy. W tego rodzaju sprawach ważne jest, aby skonsultować się z adwokatem prawa rodzinnego. Kompleksowe doradztwo jest w stanie zapewnić kancelaria www.remigiuszsoltys.pl z Katowic.