Jak zmienić formę prawną spółki?

Mnóstwo osób zaczyna od prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Gdy firma rozwija się, przynosi oczekiwane zyski coraz więcej właścicieli firm decyduje się na to, by zmienić jej formę prawną. I w ten sposób powstają spółki cywilne, osobowe, kapitałowe. Jak wygląda przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej? Co na ten temat warto wiedzieć? Poniżej kilka cennych wskazówek.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Spółki są zarejestrowane zgodnie z prawem w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Tworzą się poprzez zarejestrowanie określonej formy prawnej w urzędzie. Liczba zarejestrowanych firm znacznie wzrosła w ciągu ostatnich kilku dekad, ponieważ nieformalna gospodarka staje się coraz mniej opłacalna dla właścicieli.

Aby założyć firmę, musisz złożyć wniosek do urzędu i uiścić opłatę rejestracyjną. Następnie urzędnik zarejestruje firmę pod nazwą, adresem i numerem seryjnym. Twoja firma zostanie zarejestrowana zgodnie z prawem polskim i podlega międzynarodowym przepisom handlowym. Wszystkie firmy muszą mieć zarząd, udziałowców, właścicieli i pracowników, aby można je było uznać za rentowne. Wszystkie te aspekty definiują pojęcie „włączenie formalne”. Natomiast „nieformalna inkorporacja” dotyczy firm, które nie przestrzegają wszystkich zasad.

Czy to się opłaca?

Firma ma wiele praw i obowiązków podobnych do osoby lub korporacji. Posiada właściciela, adres i obowiązek składania rocznego sprawozdania. Każda akcja firmy należy do jednej osoby – właściciela tych akcji, a każda firma ma co najmniej jeden udział. Firma musi mieć co najmniej jednego dyrektora, aby legalnie prowadzić swoją codzienną działalność jako podmiot.

Każdy dyrektor odpowiada przed akcjonariuszami za swoje działania i decyzje. Coroczne zebranie jest wymagane, aby właściciele zatwierdzali nowe propozycje biznesowe dla każdego wspólnika i głosowali nad uchwałami dotyczącymi działalności spółki. Wszystkie firmy muszą mieć co najmniej jednego pracownika; w przeciwnym razie nie są w żaden sposób uważane za rentowne.