Dylematy etyczne w pracy lekarza

W swojej pracy lekarz może spotkać się z wieloma dylematami natury etycznej. Nie tak dawno głośno było o tak zwanej klauzuli sumienia. Chodzi oczywiście o przypadki, kiedy lekarz może odmówić wykonania aborcji, a farmaceuta odmówić sprzedaży środków antykoncepcyjnych.

Czy lekarza powinna obowiązywać klauzula sumienia?

Wydaje się, że każda osoba, która zdecydowała się wykonywać zawód medyczny, powinna znać zakres wykonywanych obowiązków na danym stanowisku i całkowicie ten zakres akceptować.

Trudno wyobrazić sobie, że sprzedawca odmawia sprzedaży mięsa, ponieważ sam jest wegetarianinem. Tymczasem lekarze i farmaceuci bez trudu mogą odmówić wykonywania niektórych zabiegów i sprzedaży niektórych leków. Czy to jest sprawiedliwe? Niektórzy jednoznacznie twierdzą, że absolutnie nie.

Czy praca medyka jest ciężka?

Trudno porównywać poszczególne zawody medyczne. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że praca lekarza jest trudniejsza od pracy pielęgniarki, a praca ratownika medycznego trudniejsza od pracy położnej. Każdy musi znaleźć zawód najbardziej odpowiedni dla siebie, któremu poświęci swoje życie.

Na pewno jednak pracę w zawodzie medycznym powinny podejmować takie osoby, które zdają sobie sprawę z odpowiedzialności za ludzkie życie i są w stanie taką odpowiedzialność zaakceptować. Nierzadko nie będzie czasu na zastanawianie się, trzeba będzie działać automatycznie. Czasem lekarz podejmie złą decyzję, która skończy się być może śmiercią pacjenta.

Ilość godzin w pracy lekarza

Teoretycznie każdy lekarz powinien mieć możliwość dopasowania liczby godzin pracy do swoich możliwości. W praktyce jednak dochodzi do tego, że przełożeni nakładają na lekarzy zbyt wiele godzin pracy, ponieważ nie ma osób do obsadzenia dyżurów. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, a czasami lekarze są niezwykle przemęczeni.

Ustawa o działalności leczniczej to niezwykle interesujący dokument prawny, w którym znajduje się między innymi omówienie tematu takiego jak Przekształcenie działalności leczniczej. Nie wolno zapominać o tym, że poza powołaniem i chęcią czynienia dobra, lekarze muszą zatroszczyć się o sprawy materialne, swoje i swojej rodziny. Warto w tej sprawie porozmawiać z osobą kompetentną.