Czym jest tak naprawdę praca notariusza?

praca notariusza

Piastowanie stanowiska notariusza z pewnością brzmi dumnie. Jest to dobrze płatna praca, jednakże aby zostać notariuszem należy dostać się i ukończyć studia prawnicze, co już niestety nie jest proste. Ponadto notariusz uczy się przez całe swoje życie. Przepisy prawa zmieniają się jak w kalejdoskopie, a notariusz musi być obeznany z tymi zmianami na bieżąco.

Czym jest tak naprawdę praca notariusza?

Notariusz brzmi dość enigmatycznie, jednakże ten zawód publiczny cieszy się społecznym zaufaniem. Osoba piastująca stanowisko notariusza posiada tak ważne kompetencje, że sporządzone przez notariusza dokumenty nabierają mocy prawnej. Bez podpisu notariusza nie ma co liczyć na wejście w posiadanie spadku czy też nieruchomości. To właśnie notariusz nadaje dokumentom formę notarialną. Jest to osoba powoływana rzez Ministra Sprawiedliwości. Notariusz może oczywiście także zostać odwołany, ale wówczas nie może uczynić tego sam Minister Sprawiedliwości. Konieczne jest również zasięgnięcie opinii Izby Notarialnej.

Zadaniem notariusza jest przede wszystkim sporządzanie różnych aktów notarialnych oraz przyjmowanie świadczeń o nadaniu czy też o przyjęciu bądź o odrzuceniu spadku. Oczywiście zakres jego obowiązków jest znacznie szerszy. Z usług biur notarialnych bardzo często korzystają firmy. Ponadto możliwe jest zatrudnienie notariusza, czego z kolei nie można powiedzieć o adwokacie.

Obecnie a kiedyś

Zawód notariusza jest obecny od wielu lat i zawsze osoba piastująca to stanowisko cieszyła się sporym poważaniem. Według znalezionych zapisów dotyczących notariuszy w Polsce, pierwsza ustawa o notariacie miało mieć miejsce w około 1933 roku. Na początku notariusz był urzędnikiem państwowym, który to wykonywał swoje obowiązki w biurze notarialnych.

W latach 1951-1991 notariusze zajmowali się także księgami wieczystymi, co obecnie należy do zadań sądów polskich. Z kolei pod koniec lat osiemdziesiątych zawód notariusza ustanowiono wolnym zawodem. Co to zatem oznaczało w praktyce? Otóż na mocy tej ustawy notariusz nie musiał wyłącznie być urzędnikiem państwowym, ale mógł otworzyć własną kancelarię prawną i świadczyć swoje usługi.

Dla kogo praca jako notariusz?

Pracować w zawodzie notariusza mogą osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku prawniczym. Następne konieczne jest zdanie egzaminu na aplikację notarialną. Kolejnym krokiem jest zdanie egzaminu zawodowego i odbycie obowiązkowej asesury.

Ponadto notariusz to osoba, która jest prawa, uczciwa, stanowcza i posiada poczucie etyki zawodowej. Notariusz musi być odpowiedzialny, wiedzieć jakie zastosować przepisy w danym przypadku oraz być precyzyjny i doskonale przygotowany merytorycznie.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl.