Czym jest zgłoszenie wierzytelności?

Postępowanie upadłościowe wiąże się ze spłatą wierzytelności. Aby jednak wierzytelność mogła być zaspokojona, to wcześniej wierzyciel musi ją zgłosić. Czym jest zgłoszenie wierzytelności i jak to zrobić?

Czym jest zgłoszenie wierzytelności?

Zgłoszenie swojej wierzytelności jest formą dochodzenia swoich roszczeń przeciw upadłemu podmiotowi w postępowaniu upadłościowym. Takie zgłoszenie zapewnia wierzycielowi ochronę jego praw i możliwość dalszego uczestnictwa w postępowaniu upadłościowym.

Dlatego też prawidłowe zgłoszenie swojej wierzytelności w odpowiednim terminie jest tak ważne. Jeśli bowiem wierzyciel nie dokona takiego zgłoszenia, wówczas nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu masy upadłościowej. Innymi słowy, nie będzie miał szans na odzyskanie swoich wierzytelności.

Kiedy należy zgłosić wierzytelność?

Zgłoszenie wierzytelności może być dokonane po wydaniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Co ważne, wniosek zgłosić należy w terminie 30 dni od dnia wydania przez sąd ogłoszenia o upadłości. Nie oznacza to jednak, że po tym terminie takie zgłoszenie jest już niemożliwe.

Po upływie 30 dni wierzyciel nadal może dokonać zgłoszenia, jednak musi wówczas liczyć się z pewnymi konsekwencjami. W takim przypadku wierzyciel będzie bowiem zobowiązany do pokrycia kosztów postępowania upadłościowego. Wiedzieć też trzeba, że zgłoszenie po terminie 30 dni nie ma już wpływu na złożone wcześniej plany podziału.

Jakie są wymogi formalne związane ze zgłoszeniem wierzytelności?

Zgłoszenie wierzytelności zawsze składane jest na piśmie przed sądem. Wzór takiego zgłoszenia znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Każde zgłoszenie musi zawierać takie informacje jak dane wierzyciela, informacje o wierzytelności, kategoria wierzytelności czy informacje o jej zabeczeniu.

Poprawnie złożony wniosek rozpatrywany jest w terminie dwóch tygodni. Następnie zgłoszenie trafia do syndyka, który weryfikuje je pod kątem tego, czy znajduje one swoje potwierdzenie w dokumentacji upadłego podmiotu.