Czym jest inwentaryzacja środków trwałych?

Ustawa o rachunkowości nakłada na przedsiębiorców obowiązek sporządzania inwentaryzacji środków trwałych. Muszą ten spis wykonać zarówno podatnicy, którzy prowadzą księgi przychodów i rozchodów jak i ci, którzy prowadzą pełną księgowość. Inwentaryzacja środków trwałych powinna mieć miejsce raz w roku, na ostatni dzień danego roku obrotowego.

Czym są środki trwałe w firmie?

Środki trwałe w przedsiębiorstwie to składniki wchodzące w skład danej firmy, a będące współwłasnością lub własnością przedsiębiorcy. Wartość ich powinna przekraczać 10 000złotych. Warunkiem jest też to, aby były one wykorzystywane na potrzeby przedsiębiorstwa przez co najmniej 1 rok.

Środki trwałe są klasyfikowane w dziesięciu grupach i przykładowo są to nieruchomości, pojazdy, maszyny, urządzenia lub nawet inwentarz żywy.

Jak wygląda spis środków trwałych?

Wszystko zależne jest od wielkości danego przedsiębiorstwa, w którym dany spis ma być dokonany. W mniejszych firmach spisem może zając się właściciel i dokonać go na specjalnych drukach. Natomiast w wielkich przedsiębiorstwach można to zrobić komisyjnie, a przedtem zrobić instrukcję inwentaryzacyjną.

W zasadzie nie ma potrzeby zatrudniania specjalnych osób do wykonania takiego spisu. Dodać też należy, że są trzy metody wykonania inwentaryzacji środków trwały. Dzięki nim proces ten może przebiec bardzo szybko i sprawnie.

Inwentaryzacja środków trwałych – metody

Inwentaryzacja środków trwałych może być zrobiona poprzez wykonanie spisu z natury, potwierdzeniu sald, weryfikacji stanu ewidencyjnego.

Spis z natury jest najczęściej stosowanym sposobem tego typu inwentaryzacji. Wykorzystuje się go do składników, które można zmierzyć lub przeliczyć. Potwierdzenie sald polega na dwustronnym potwierdzeniu ich pomiędzy kontrahentami, wierzycielami i dłużnikami. Natomiast weryfikacja stanu ewidencyjnego opiera się na tym, że porównuje się stany księgowe, które są zawarte w księgach inwentarzowych lub rachunkowych z danymi zawartymi w dokumentach źródłowych.

Co powinno być wpisane w dokumentach?

Żadna ustawa nie reguluje jakie dane powinny być wpisane do dokumentów, które wykorzystuje się do wykonania danego spisu. Jednak bardzo często przyjmuje się, że powinny być tam wpisane symbole i nazwy spisywanych środków, ilość ich i miary.

Wszystkie arkusze powinny być ponumerowane i specjalnie oznaczone. Taką inwentaryzację środków trwałych trzeba okazać Urzędowi Skarbowemu. Bardzo często ma ona wpływ na wysokość policzonych przez urząd podatków. Wszelkie różnice inwentaryzacyjne należy odpowiednio rozliczyć i zapisać w księgach rozliczeniowych firmy.