Czas, zaufanie i pieniądze – restrukturyzacja firmy

restrukturyzacja firmy

Każde przedsiębiorstwo może stracić płynność finansową. Co zrobić, by ją odzyskać? Czy poza ogłoszeniem upadłości są jeszcze inne opcje? Na czym polega proces restrukturyzacji firm?

Co to jest restrukturyzacja?

Restrukturyzacje firm nie są rzadkością, a samo pojęcie restrukturyzacji jest bardzo złożone i wieloznaczne. Restrukturyzacja jest pojęciem bardzo szerokim. Przede wszystkim sprowadza się ono do zmiany struktury gospodarczej przedsiębiorstwa. Działanie to ma na celu zwiększyć jego wydajność lub funkcjonalność – definicja według słownika języka polskiego wydanego przez PWN. Pod tym pojęciem kryje się zawsze wiele różnorodnych procesów.

Warto wiedzieć, że restrukturyzacją firm zajmuje się kancelaria restrukturyzacyjna, której zadaniem jest rozwiązywanie i prowadzenie spraw związanych głównie z prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym (ustawa z 2016 roku). Według zadań takiej kancelarii – restrukturyzacja to proces zmierzający do wyciągnięcia firmy z kłopotów finansowych lub/oraz płynnościowych.

Restrukturyzacja w pojęciu prawa to…

Restrukturyzacje firm – w rozumieniu prawa restrukturyzacyjnego – są specyficznymi procesami, których wynikiem powinna być skuteczna naprawy firmy. Proces ten sprowadza się do trzech zasadniczych elementów. Polegają one przede wszystkim na zyskaniu odpowiedniego czasu, odzyskania zaufania u klientów i pozyskania środków finansowych. Wynik tych trzech elementów koncentruje się na redukcji zadłużenia firmy i uzyskania przez nią płynności finansowej. Te środki pomogą firmie funkcjonować samodzielnie. Restrukturyzację w przenośni medycznej można określić jako interwencję chirurgiczną, która pomaga uratować firmę w miarę szybki sposób przed jej upadłością.

Jednym słowem restrukturyzacja to ratunek przed ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstwa.

Czas, zaufanie i pieniądze

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego polega na tym, że wszelkie egzekucje są wstrzymane. Natomiast nowe postępowania egzekucyjne należności nie mogą być wszczynane. To oznacza, że firma zyskuje czas. Jest to czas przeznaczony na podjęcie skutecznych działań ratunkowych i wdrożenie odpowiedniego planu.

Takie działanie buduje też zaufanie wśród klientów, zwłaszcza, gdy otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego odbywa się z udziałem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego. On analizuje sytuację firmy, pomaga znaleźć wyjście z problemów finansowych. Wierzyciele w ten sposób otrzymują gwarancję, że zaproponowane warunki spłaty zadłużenia mają swoje uzasadnienie w sytuacji finansowej firmy. Gwarancję podpisuje doradca.

Pozostaje tylko znaleźć odpowiednie źródło finansowania i zacząć spłacać zadłużenie.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC