Bizagi Modeler – narzędzie do mapowania procesów

Rzeczywistość biznesowa ulega ciągłym zmianom. Firmy rosną, rozbudowują się, a co za tym idzie, zmieniają się również procesy, także te kluczowe. Warto na każdym etapie działalności firmy znać przebieg procesów oraz zależności pomiędzy poszczególnymi etapami. W tym celu należy wykonać mapowanie procesów. Dziś można to zrobić wygodnie w Bizagi Modeler.

Na czym polega mapowania procesów?

Mapowanie procesów to zebranie wszystkich informacji o poszczególnych etapach, osobach lub działach odpowiedzialnych za te etapy oraz o relacjach zachodzących pomiędzy nimi. Podczas mapowania wszystkie te elementy opisuje się jednocześnie, zbierając istniejące spisane procedury i instrukcje.

Mapowanie ma przedstawić procesy, jakie są w rzeczywistości, nawet jeśli odbiegają od spisanych wcześniej wytycznych. Tylko w taki sposób będzie później można te procesy modelować i udoskonalać.

Jak udokumentować mapowanie procesów?

Najprostszą formą mapowania mogłoby być spisanie poszczególnych etapów procesów, jednak praktyka pokazuje, że najlepiej jeśli procesy spisywane są w formie graficznej. Można to robić w różny sposób, ale najbardziej ceniona jest metoda BPMN.

BPMN to rodzaj popularnej notacji, która umożliwia czytelne opisywanie kroków, zdarzeń i logiki podczas procesu biznesowego. Pod skrótem BPMN kryje się angielska nazwa Business Process Model and Notation. Jest ona często wykorzystywana przez narzędzia informatyczne służące do mapowania procesów, w tym przez Bizagi modeler.

Czym wyróżnia się Bizagi Modeler?

Bizagi Modeler to program, który pozwala stworzyć czytelne diagramy opisujące procesy biznesowe. Występuje w wersji darmowej i płatnej, ale już ta pierwsza pozwala sporo zdziałać, zwłaszcza w mniejszych firmach. Już w takiej wersji można tworzyć diagramy, z tym, że z programu może korzystać tylko jeden użytkownik. Płatna wersja Bizagi Modeler ma o wiele więcej funkcjonalności, a nad mapowanymi procesami równocześnie w chmurze może pracować kilka osób.

Bizagi Modeler to intuicyjne narzędzie, które pozwala tworzyć mapy istniejących procesów. Może być jednak także wykorzystywane do obrazowania tego jak dana procedura powinna w firmie wyglądać. A to może się przydać chociażby do zakomunikowania zachodzących zmian.