Adwokat w procesie karnym

Adwokaci Katowice specjalizują się w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa karnego. Posiadają duże doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw. Poniżej wskażemy jaką rolę pełni adwokat w procesie karnym.

Adwokaci Katowice – pomoc prawna podczas zatrzymania i tymczasowego aresztowania

Zatrzymanie rozpoczyna postępowanie przeciwko konkretnej osobie. Z kolei gdy zostaną spełnione przesłanki z kodeksu karnego, sąd na wniosek prokuratora może postanowić o tymczasowym aresztowaniu. To postanowienie sądu jest natychmiast wykonalne, a więc podejrzany może trafić do aresztu śledczego nawet na 3 miesiące.

Dlatego w przypadku zatrzymania warto mieć obrońcę, który już na tym etapie poinformuje podejrzanego o przysługujących mu prawach oraz wskaże jak składane przez niego wyjaśnienia mogą wpłynąć na dalszy bieg sprawy. Z kolei w przypadku posiedzenia w sprawie tymczasowego aresztowania obrońca może brać w nim czynny udział, zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym i reprezentować interesy zatrzymanego.

Rola adwokata w postępowaniu przygotowawczym

W postępowaniu przygotowawczym prowadzonym w formie dochodzenia lub śledztwa ustala się czy do popełnienia czynu zabronionego rzeczywiście doszło. Badane są wszystkie okoliczności prawy. Ustalane są osoby pokrzywdzone, zabezpieczane dowody, dochodzi do pierwszych przesłuchań.

Już na tym etapie ważne jest posiadanie obrońcy, który w sposób aktywny będzie uczestniczył w przeprowadzanych z udziałem oskarżonego czynnościach, a także w przesłuchaniach świadków. Nasze wieloletnie doświadczenie jako adwokatów z katowic wskazuje, że udział obrońcy wpływa na przebieg czynności i rzeczywiście zabezpiecza interesy osób podejrzanych.

Rola adwokata w procesie

Postępowanie przed sądem I instancji rozpoczyna się od skierowania aktu oskarżenia do sądu. Podczas rozprawy oskarżony składa wyjaśnienia, określa czy przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu czynu, czy też nie. Ponadto przeprowadzane są czynności procesowe.

Adwokaci katowice jako obrońcy przygotowują linię obrony w trakcie procesu, którą skutecznie realizują poprzez zgłaszanie odpowiednich wniosków dowodowych, czy poprzez umiejętne zadawanie pytań osobom przesłuchiwanym. W razie potrzeby przygotowują odwołanie od wyroku, czyli apelację. Warto też pamiętać, że aby apelacja był skuteczna w sposób precyzyjny należy opisać zarzuty, szczegółowo je uzasadnić oraz wskazać wpływ zarzutów na treść rozstrzygnięcia, co wymaga doświadczenia prawnego i dobrej znajomości przepisów kodeksu karnego i postępowania karnego.