Bioplastik to przyszłość branży opakowań

Przemysł potrzebuje coraz więcej materiałów do wytwarzania produktów. Produkcja wymaga od innych gałęzi gospodarki opakowań. Pomiędzy strony wchodzą ekolodzy ze swoimi słusznymi ideałami. Opakowania powinny być bezpieczne na całym świecie. W Polsce opakowania plastikowe, czy też w Czechach plastové obaly, dyrektywa unijna 94/62/EC dba o racjonalne wykorzystanie wyrobów do pakowania.

Krok w przyszłość

Ideałem jest stworzenie materiału, który po cyklu użyteczności potrafi sam zakończyć swoją egzystencję i powrócić do natury nie nadwyrężając przy tym jej nadwątlonego stanu.

Istnieją technologie, mogące zastąpić dotychczas stosowaną syntezę chemiczną. Nowoczesne polimery zaistniały jako materiały pochodzenia biologicznego. Są to na przykład skrobia lub celuloza. Mogą swój rodowód wywodzić z nowoczesnych linii syntezy chemicznej. Mają jeden punkt wspólny na czeskim rynku plastové obaly lub angielskim plastic boxes, wykonane według wspomnianej metody, podlegają biodegradacji.

Proces biodegradacji

Jest to biochemiczny proces rozkładu dokonywany przez prymitywne organizmy ziemskiej mikroflory, tak zwane saprobionty. Należą do nich robaki, pierwotniaki, bakterie i grzyby. Operując na materii, organizmy żywe rozkładają ją na coraz mniej skomplikowane związki, aż do postaci cząsteczek elementarnych, które mogą przyswajać rośliny. Do niebiologicznych czynników wspomagających redukcję masy surowcowej należą woda, światło słoneczne i powietrze. Dzięki pracy nawzajem wspierających się reducentów bez mała całość surowca zostaje rozłożona.

Naturalny surowiec

Do produkcji nowych polimerów stosuje się naturalne surowce. Wcześniej już wspomniana skrobia występuje powszechnie w roślinach uprawianych od wieków na polach całego świata. Ziemniaki i żyto są pełne długich skrobiowych łańcuchów polimerów.

Celuloza także tworzy długie łańcuchy cząsteczek, podobnie zresztą jak pochodna chityny, chitozan.

Względy ekonomiczne i prawne

Wprowadzane sukcesywnie prawodawstwo stopniowo skłania gospodarkę ku nowym źródłom mas plastycznych stosowanych do produkcji opakowań.Czynnikiem inicjującym są też względy ekonomiczne. Recykling nowych materiałów jest o wiele tańszy niż utylizacja dotychczas zalecana przy wyborze syntetycznych plastików. Nowe materiały dają się rozłożyć naturalnymi metodami, wymienionymi wyżej. Zwykłe kompostowanie załatwia sprawę w całości.