Klasyfikacja gruntów

Jeżeli zastanawiamy się w jaki sposób ulokować większą sumę pieniędzy, powinniśmy wziąć pod uwagę złoto i nieruchomości. Niezależnie od aktualnej sytuacji geopolitycznej, zawsze prezentowały one będą wysoką wartość. Jakkolwiek może ona zmaleć, pewne jest, że – w przeciwieństwie choćby do papierowego pieniądza – zawsze będzie można o takiej mówić.

Nieruchomości a grunty

W powszechnej świadomości pod pojęciem nieruchomości rozumiemy zazwyczaj wszelakiej maści budynki ew. inne elementy stałej zabudowy. Jest to dość częsty błąd, z którego nie wszyscy zdajemy sobie sprawę. Rozważając inwestycję w tym sektorze rynku pamiętajmy, że do nieruchomości zaliczane są także grunty i działki.

Zgodnie z prawem, za nieruchomość gruntową możemy uznać tylko taki obszar ziemi, który ma jasno wyznaczone granice – co jest w miarę oczywiste. Dodatkowym wymogiem jest księga wieczysta, ukazująca stan prawny – dotyczy to każdej nieruchomości, nie tylko gruntowej. Jako najmniejsza jednostka traktowana jest w tej materii działka ewidencyjna.

Rodzaje gruntów i działek

Sam fakt wejścia w posiadanie danego obszaru ziemi nie uprawnia nas jeszcze do postawienia tam każdego rodzaju budynku o zupełnie dowolnym przeznaczeniu, zależnym w zasadzie tylko i wyłącznie od naszej wizji. Takie podejście bardzo szybko skończyć się może dość poważnymi problemami aczkolwiek najczęściej ukrócone jest już na samym początku – brakiem pozwolenia na budowę.

Wyróżniamy działki budowlane, wyszczególnione w planie zagospodarowania przestrzennego jako przeznaczone stricte pod zabudowę mieszkalną – na takiej działce nikt nie pozwoli nam wybudować np. fabryki. Oprócz tego, grunty dzielimy jeszcze na działki rekreacyjne, przeznaczone do zabudowy zagrodowej, rolne, leśne i grunty inwestycyjne przemysłowe, przeznaczone pod zabudowę związaną z wszelaką działalność uciążliwą (np. wspomniana fabryka).

Grunty inwestycyjne w Aglomeracji Śląskiej

Coraz większa ilość inwestorów wykazuje w ostatnich latach wzmożone zainteresowanie gruntami inwestycyjnymi na tym obszarze. Spotyka się to ze zrozumieniem i dużą przychylnością lokalnych władz, które starają się wspierać wszelakie inicjatywy, zwłaszcza takie, które wiążą się z inwestycjami mieszkaniowymi na dawnych terenach poprzemysłowych.

Nie bez znaczenie jest także fakt znacznej poprawy wizerunku całego Śląska w ostatnich latach. Kojarzy się on już nie tylko z górnictwem i pod wieloma względami może stanowić wzór dla innych regionów Polski.

Artykuł powstał we współpracy z GTB Metropolis